odzyskiwanie danych z pendrive
odzyskiwanie danych z pendrive - pl odzyskiwanie danych z pendrive - en odzyskiwanie danych z pendrive - de odzyskiwanie danych z pendrive fr

Polityka cookies

Czym s pliki "cookie"?

Poprzez pliki "cookies" naley rozumie dane informatyczne, w szczeglnoci pliki tekstowe, przechowywane w urzdzeniach kocowych uytkownikw przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj rozpozna urzdzenie uytkownika i odpowiednio wywietli stron internetow dostosowan do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej z ktrej pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.

Do czego uywamy plikw "cookies"?
Pliki "cookies" uywane s w celu dostosowania zawartoci stron internetowych do preferencji uytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Uywane s rwnie w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, ktre pomagaj zrozumie w jaki sposb uytkownik korzysta ze stron internetowych co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci, z wyczeniem personalnej identyfikacji uytkownika.
Jakich plikw "cookies" uywamy?
Stosowane s, co do zasady, dwa rodzaje plikw "cookies" ? "sesyjne" oraz "stae". Pierwsze z nich s plikami tymczasowymi, ktre pozostaj na urzdzeniu uytkownika, a do wylogowania ze strony internetowej lub wyczenia oprogramowania (przegldarki internetowej). "Stae" pliki pozostaj na urzdzeniu uytkownika przez czas okrelony w parametrach plikw "cookies" albo do momentu ich rcznego usunicia przez uytkownika.

Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerw operatora strony internetowej, w tym w szczeglnoci uytkownikw strony internetowej, podlegaj ich wasnej polityce prywatnoci.

Wyrni mona szczegowy podzia cookies, ze wzgldu na:
Rodzaje cookies ze wzgldu na niezbdno do realizacji usugi:
Rodzaj Opis
Niezbdne s absolutnie niezbdne do prawidowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalnoci z ktrych uytkownik chce skorzysta
Funkcjonalne S wane dla dziaania serwisu:
  • su wzbogaceniu funkcjonalnoci serwisu, bez nich serwis bdzie dziaa poprawnie, jednak nie bdzie dostosowany do preferencji uytkownika,
  • su zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalnoci serwisu, bez ustawie zapisanych w pliku cookie moe obniy si poziom funkcjonalnoci witryny, ale nie powinna uniemoliwi zupenego korzystania z niej,
  • su bardzo wanym funkcjonalnociom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, e wybrane funkcje nie bd dziaa prawidowo.
Biznesowe Umoliwiaj realizacj modelu biznesowego w oparciu o ktry udostpniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostpnoci caoci funkcjonalnoci serwisu ale moe obniy poziom wiadczenia usugi ze wzgldu na brak moliwoci realizacji przez waciciela witryny przychodw subsydiujcych dziaanie serwisu. Do tej kategorii nale np. cookies reklamowe.
Ze wzgldu na czas przez jaki cookie bdzie umieszczone w urzdzeniu kocowym uytkownika:
Rodzaj Opis
Cookies tymczasowe (session cookies) cookie umieszczone na czas korzystania z przegldarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamkniciu
Cookies stae (persistent cookie) nie jest kasowane po zamkniciu przegldarki i pozostaje w urzdzeniu uytkownika na okrelony czas lub bez okresu wanoci w zalenoci od ustawie waciciela witryny
Ze wzgldu na pochodzenie ? administratora serwisu, ktry zarzdza cookies:
Rodzaj Opis
Cookie wasne (first party cookie) cookie umieszczone bezporednio przez waciciela witryny jaka zostaa odwiedzona
Cookie zewntrzne (third-party cookie) cookie umieszczone przez zewntrzne podmioty, ktrych komponenty stron zostay wywoane przez waciciela witryny
Uwaga: cookie mog by wywoane przez administratora za pomoc skryptw, komponentw, ktre znajduj si na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupenie innym systemie prawnym. W przypadku wywoania przez administratora witryny komponentw serwisu pochodzcych spoza systemu administratora mog obowizywa inne standardowe zasady polityki cookies ni polityka prywatnoci / cookies administratora witryny.
Ze wzgldu na cel jakiemu su:
Rodzaj Opis
Konfiguracji serwisu umoliwiaj ustawienia funkcji i usug w serwisie
Bezpieczestwo i niezawodno serwisu umoliwiaj weryfikacj autentycznoci oraz optymalizacj wydajnoci serwisu
Uwierzytelnianie umoliwiaj informowanie gdy uytkownik jest zalogowany, dziki czemu witryna moe pokazywa odpowiednie informacje i funkcje
Stan sesji umoliwiaj zapisywanie informacji o tym, jak uytkownicy korzystaj z witryny. Mog one dotyczy najczciej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatw o bdach wywietlanych na niektrych stronach. Pliki cookie suce do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagaj ulepsza usugi i zwiksza komfort przegldania stron.
Procesy umoliwiaj sprawne dziaanie samej witryny oraz dostpnych na niej funkcji
Reklamy umoliwiaj wywietla reklamy, ktre s bardziej interesujce dla uytkownikw, a jednoczenie bardziej wartociowe dla wydawcw i reklamodawcw, personalizowa reklamy, mog by uywane rwnie do wywietlania reklam poza stronami witryny (domeny)
Lokalizacja umoliwiaj dostosowanie wywietlanych informacji do lokalizacji uytkownika
Analizy i badania, audyt ogldalnoci umoliwiaj wacicielom witryn lepiej zrozumie preferencje ich uytkownikw i poprzez analiz ulepsza i rozwija produkty i usugi. Zazwyczaj waciciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendw bez identyfikowania danych osobowych poszczeglnych uytkownikw
Rodzaj Opis
Nieszkodliwe Obejmuje cookies:
  • niezbdne do poprawnego dziaania witryny
  • potrzebne do umoliwienia dziaania funkcjonalnoci witryny, jednak ich dziaanie nie ma nic wsplnego z ledzeniem uytkownika
Badajce wykorzystywane do ledzenia uytkownikw jednak nie obejmuj informacji pozwalajcych zidentyfikowa danych konkretnego uytkownika
Czy pliki "cookies" zawieraj dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy uyciu plikw "cookies" mog by zbierane wycznie w celu wykonywania okrelonych funkcji na rzecz uytkownika. Takie dane s zaszyfrowane w sposb uniemoliwiajcy dostp do nich osobom nieuprawnionym.
Usuwanie plikw "cookies"
Standardowo oprogramowanie suce do przegldania stron internetowych domylnie dopuszcza umieszczanie plikw "cookies" na urzdzeniu kocowym. Ustawienia te mog zosta zmienione w taki sposb, aby blokowa automatyczn obsug plikw "cookies" w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym przesaniu na urzdzenie uytkownika. Szczegowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plikw "cookies" dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plikw "cookies", moe wpyn na niektre funkcjonalnoci dostpne na stronie internetowej.