odzyskiwanie danych z pendrive
odzyskiwanie danych z pendrive - pl odzyskiwanie danych z pendrive - en odzyskiwanie danych z pendrive - de odzyskiwanie danych z pendrive fr

Cennik

Poniżej podajemy szacunkowy czas przeprowadzenia diagnozy oraz cennik odzyskiwania danych z urządzeń typu PenDrive.

Procedura wykonywania zlecenia jest następująca:

Otrzymujemy nośnik i wykonujemy bezpłatną analizę urządzenia w terminie 6-10 dni roboczych, lub odpłatną zgodnie z zasadami rubryk dotyczących diagnozy. Po wykonaniu analizy możliwości odzyskania danych, przesyłamy Państwu wykaz zawartości którą można odtworzyć i kalkulację cenową. Na tej podstawie określony zostaje zakres priorytetowych danych
i odwrotnie podany nam do wiadomości. Po weryfikacji spójności strategicznych danych, przesyłamy Państwu kalkulacje cenową usługi.
Po akceptacji zlecenia, czas odtworzenia i archiwizacji danych to maksymalnie 1-en dzień roboczy.

Pojemność Diagnoza przyspieszona (czas - do 2-5 dni roboczych)
* / **
Diagnoza ekspresowa, lub w soboty, niedziele, święta (wykonywana non-stop od momentu otrzymania nośnika)
**
Uszkodzenie logiczne (pendrive sprawny, np. skasowanie, sformatowanie danych) Uszkodzenie techniczne (pendrive niesprawny, np. brak dostępu do urządzenia, nierozpoznane urządzenie w systemie, zerowa pojemność)
do 1 GB 400 zł 1000 zł 150 zł - 300 zł 450 zł
do 2 GB 400 zł 1000 zł 150 zł - 400 zł 600 zł
do 4 GB 400 zł 1000 zł 150 zł - 500 zł 750 zł
do 8 GB 400 zł 1000 zł 150 zł - 600 zł 900 zł
do 16 GB 400 zł 1000 zł 150 zł - 700 zł 1050 zł
do 32 GB 400 zł 1000 zł 150 zł - 800 zł 1200 zł
do 64 GB 400 zł 1000 zł 150 zł - 900 zł 1350 zł
powyżej 64 GB 400 zł 1000 zł 150 zł - telefon telefon

* W przypadku wolnych stanowisk diagnostycznych, każde kolejne zlecenie obsługiwane jest w trybie natychmiastowym.

** Zastrzegamy sobie możliwość znacznego wydłużenia podanych czasów, dla szczególnie wyjątkowych przypadków.


Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.